tourmalie bato sa pinakamababang gastos upang bilhin sa linya