shale production ng kumpletong mga hanay ng kagamitan