proposal ng negosyo para sa isang pagmimina ng granite