pangunahing mga pangalan ng pagmimina ng kumpanya sa mali