pagpapakilala sa kagamitan ng halaman sa paghawak ng karbon