na nakakulong sa dumi na pandurog sa basurang tubig