maraming pagkalito ay nalilito sa pamamagitan ng isang sirang pandurog