kung paano mag-mineantimony ng mga pamamaraan ng pagmimina