hamon ng pamamahala ng tubig sa loob ng industriya ng pagmimina