bagong istilo ng cell ng pag-flotate para sa pagmimina