ang pambansang kumpanya para sa pagmimina at mga kubol sa egypt