ang paggamit ng mga highwall na minero sa trench pagmimina