ang kagamitan ay naunahan ng isang walang extender